Gebruiksvoorwaarden

Laatste aanpassing: 5 mei 2021

Image Description

Introductie

In deze gebruiksvoorwaarden vind je alle bepalingen waarmee je akoord gaat als je gebruik maakt van vlaanderen-fietsland.be en/of de bijhorende Vlaanderen Fietsland app die beschikbaar is in Google Play en de App Store.

Artikel 1

Vlaanderen Fietsland.be en afgeleide producten zijn eigendom van NodeMapp BV, met KBO-nummer 0834.906.219, gevestigd te A. Van Looplein 19, 2235 Hulshout. Door de toegang tot en het gebruik van de website en app, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2

De inhoud van vlaanderen-fietsland.be en afgeleide producten, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NodeMapp BV of rechthoudende derden. U heeft toestemming van NodeMapp BV nodig om informatie van vlaanderen-fietsland.be en alle afgeleide producten te hergebruiken of te kopiëren.

Artikel 3

Om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten op vlaanderen-fietsland.be en afgeleide producten is het nodig om een Vlaanderen Fietsland account aan te maken. Om een account aan te maken voert u de gevraagde persoonlijke gegevens in. Het is niet toegelaten deze gegevens te delen.

Artikel 4

NodeMapp BV is niet verantwoordelijk voor de staat waarin de gepubliceerde fietstrajecten zich bevinden. NodeMapp BV publiceert en digitaliseert enkel fietsroutes van derden en is niet verantwoordelijk voor de juistheid of staat op het terrein van eender welke route die op vlaanderen-fietsland.be en afgeleide producten gepubliceerd staan.

Artikel 5

NodeMapp BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden, door de fietsers of andere gebruikers begaan tijdens het volgen van een publicatie (fietsroute) op vlaanderen-fietsland.be of een afgeleid product. NodeMapp BV dringt er bij de gebruikers van de routes op aan om zich nauwgezet te houden aan de gepubliceerde routes en hierbij geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden.

Artikel 6

NodeMapp BV levert grote inspanningen om alle informatie op vlaanderen-fietsland.be en afgeleide producten zo juist mogelijk weer te geven. Het is echter niet uitgesloten dat in bepaalde situaties de lokale omstandigheden op het terrein afwijken van de informatie de wordt getoond op vlaanderen-fietsland.be of afgeleide producten. We spreken hier dan in het bijzonder over de te volgen trajecten voor fietsers die zichtbaar zijn op vlaanderen-fietsland.be en bijhorende app. Wanneer een traject op vlaanderen-fietsland.be of bijhorende app afwijkt of een andere weg neemt dan de signalisatie ter plaatse aangeeft, hebben de lokale signalisatie en verkeersomstandigheden steeds voorrang op de info die op vlaanderen-fietsland.be of bijhorende app zichtbaar is. Als een traject in de app niet overeenkomt met de bewegwijzering op het terrein, volgt de gebruiker de bewegwijzering op het terrein. Hoe dan ook primeert steeds de lokale verkeerssituatie.

Artikel 7

De informatie op vlaanderen-fietsland.be en afgeleide producten is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel aanbod aan de gebruiker worden beschouwd. NodeMapp BV levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt weer te geven. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via vlaanderen-fietsland.be en afgeleide producten ter beschikking worden gesteld, kan u contact opnemen met NodeMapp BV via de contactpagina op vlaanderen-fietsland.be. De inhoud van vlaanderen-fietsland.be en afgeleide producten kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

NodeMapp BV tracht onderbrekingen van de website zoveel mogelijk te voorkomen, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking, tijdelijke onbeschikbaarheid van vlaanderen-fietsland.be of afgeleide producten, of schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van vlaanderen-fietsland.be of afgeleide producten of de aanwezige hyperlinks op de website.

Artikel 8

vlaanderen-fietsland.be kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van deze links impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. NodeMapp BV kan dus in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 9

Abonnementen die zijn afgesloten via vlaanderen-fietsland.be of de mobiele app voor Android of iOS hebben een duur van 1 volledig jaar. Abonnementen die gekocht worden via de website worden niet automatisch verlengd. Abonnementen die gekocht worden in de app via de Google Play of iTunes account van de gebruiker kunnen enkel door de koper zelf worden opgezegd via zijn eigen Google Play of iTunes account. De opzegging dient in dat geval te gebeuren volgens de officiële instructies van Google Play of Apple (iTunes):

De gebruiker/koper van een abonnement via Google Play of iTunes is volledig zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van zijn abonnement via zijn eigen Google Play of iTunes account.

Artikel 10

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Artikel 11

Bij het gebruiken van vlaanderen-fietsland.be en afgeleide producten gaat u akkoord met het Privacybeleid.