Wedstrijdreglement Vlaanderen Fietsland zomerwedstrijd editie 2019

Wedstrijdreglement versie 14/07/2019

 1. NodeMapp (hieronder de organisator genoemd) organiseert via vlaanderen-fietsland.be/zomerwedstrijd-2019 een wedstrijd onder de naam 'Vlaanderen Fietsland zomerwedstrijd 2019', een wedstrijd waarvan de procedures in het onderstaande reglement worden toegelicht.
 2. De wedstrijd staat vrijblijvend open voor alle abonnees van vlaanderen-fietsland.be. De wedstrijd vindt plaats van mei 2019 t/m 30 september 2019. De organisator behoudt zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. Dit wedstrijdreglement vervangt alle voorgaande versies.
 3. Elke deelnemer moet over een actief abonnement beschikken, aangekocht via onze app of website. De manieren waarop een abonnement kan afgesloten worden zijn hier toegelicht. Bij misbruik (emailadressen van derden invoeren, foutieve gegevens doorgeven,...) behoudt de organisator zich het recht om de betreffende deelnemer te verwijderen uit de wedstrijd. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator.
 4. De organisator hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisator houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). We gebruiken je persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen (info of waarschuwingen aangaande de wedstrijd en het bepalen van de winnaars). De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen.
 5. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis heeft van de beperkingen van het internet. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.
 6. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
 8. De deelnemer mag niet meespelen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat de gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer er wordt deelgenomen onder een naam die niet correct is, verliest de deelnemer het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de volgende in de ranglijst van winnaars.
 9. Een uitgebreide beschrijving van de spelregels en de inhoud van de wedstrijd staan hier beschreven.
 10. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiƫle en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van een fietsroute met behulp van onze app). Er zitten geen verzekeringen inbegrepen bij deelname aan de wedstrijd.
 11. Deelnemers kunnen gedurende de loop van de wedstrijd op zoek gaan naar 32 letters, die (virtueel) verborgen zijn verspreid over het volledige Vlaamse fietsnetwerk. Letters zijn steeds verstopt op de officiƫle fietsnetwerken in Vlaanderen die uitgewerkt zijn en onderhouden worden door de 5 Vlaamse provinciale toeristische diensten. Er dient nergens van deze trajecten van het fietsnetwerk afgeweken worden om een letter te kunnen vinden. De lokale bewegwijzering op het terrein heeft steeds voorrang op de informatie in de app. Als een traject in de app niet overeenkomt met de bewegwijzering op het terrein, volgt de deelnemer de bewegwijzering op het terrein.
 12. Er worden in totaal 10 prijzen uitgereikt na afloop van de wedstrijd. De te winnen prijzen kunnen hier geraadpleegd worden. Deelnemers die aan volgende voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor het winnen van een prijs:

  • De 4 te vinden achtletterwoorden moeten juist en ten laatste op 30 september 2019 doorgegeven worden via dit formulier. Het formulier staat open vanaf 15 september 2019.
  • Een deelnemer kan slechts 1 antwoordformulier doorgeven.
  • Gokken is toegelaten (1 keer) maar je moet van elk achterletterwoord wel minstens 4 letters gevonden hebben. Je inzending is enkel geldig als hieraan voldaan is. Wij registreren welke letters je effectief hebt gevonden tijdens het fietsen.
  • Als je zelf de 4 woorden gevonden hebt, heeft het geen zin om de juiste oplossingen aan vrienden/kennissen door te geven. Wie de 4 woorden doorstuurt, moet minstens 4 letters van elk woord zelf gevonden hebben tijdens het fietsen met de app. Enkel de juiste antwoorden doorgeven heeft dus geen zin. We hebben voldoende controles ingebouwd om deze 'valse' inzendingen te filteren.
  • Alle inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
  Van alle inzendingen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, zal de organisator op basis van deze criteria een ranking bepalen om de juiste prijzen toe te kennen:

  • Prijzen 1, 2 en 3: wij registreren welke deelnemer op welk tijdstip welke letter gevonden heeft. Je komt enkel in aanmerking voor de eerste drie prijzen als je de 4 achtletterwoorden juist hebt ingevoerd volgens de voorwaarden hierboven beschreven. Van alle deelnemers die de 4 juiste antwoorden doorgeven, worden de eerste drie prijzen verdeeld onder de 3 deelnemers die het snelst minstens 4 letters van elk achtletterwoord hebben gevonden tijdens het fietsen. De snelste wint de eerste prijs, de tweede snelste de tweede prijs en de derde snelste wint de derde prijs.
  • Prijzen 4 tot en met 10 worden door middel van loting toegekend. Elke deelnemer die erin slaagt om de juiste antwoorden door te geven volgens de voorwaarden hierboven beschreven, en niet bij de drie snelsten behoort, wordt opgenomen in de 'lotingspot'. Een onschuldige hand zal uit deze pot de 7 resterende prijzen in oplopende volgorde toekennen.
  • Indien er op 30 september 2019 geen 10 deelnemers zijn die alle juiste woorden doorgestuurd hebben, worden de resterende prijzen door middel van loting verdeeld onder het aantal deelnemers dat reeds een prijs heeft gewonnen.
 13. De winnaars worden via e-mail (het e-mail adres dat de deelnemer gebruikt heeft bij registratie van zijn Vlaanderen Fietsland account) op de hoogte gebracht tussen 1 oktober 2019 en 15 oktober 2019. De prijs wordt hun per post bezorgd nadat zij de organisator het juiste afleveradres hebben bezorgd. Indien de organisator binnen de 4 weken na het contacteren van een winnaar via e-mail geen bevestiging heeft ontvangen, wordt volgens de regels in artikel 12 een nieuwe winnaar gekozen.
 14. De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd om de winnaars te bepalen op een correcte manier, zoals beschreven in punt 12 van dit reglement.
 15. De organisator publiceert de winnaars na de wedstrijdperiode op zijn website en Facebookpagina.
 16. De organisator heeft het recht om deze wedstrijd te allen tijde uit te stellen, in te korten, verlengen of in te trekken zonder welke verplichting dan ook indien dit door overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te garanderen nodig is. Het is tevens mogelijk dat de organisator aan dit reglement toevoegingen aanbrengt die hier zullen gepubliceerd worden en integraal deel van uitmaken.